domingo

COOKIES DE INFARTO

Nesta última semana de vacacións, a cociña foi de tolos,... fariña pola mesa, azucre moreno saltando polos aires, cookies desparramadas,... ao borde do colapso!!! Tanto é así que nin foto do resultado temos... 
O que si tiñamos eran probas abondo para todos, familia, amigos, mestres,... e a pesar de todo e do esforzo foi outro gran éxito!!!
Fácedeas, seguindo a receita aquí. Non vos arrepentiredes...En esta última semana de vacaciones, la cocina fue de locos,... harina por la mesa, azúcar moreno saltando por los aires, cookies desparramadas,... al borde del colapso!!! Tanto es así que ni foto del resultado tenemos... 
Lo que si teníamos eran pruebas de sorba para todos, familia, amigos, maestros,... y a pesar de todo y del esfuerzo fue otro gran éxito!!!
Hacedlas, siguindo la receta aquí. No os arrepentiréis...

sábado

MORCILLA DE CHOCOLATE

Receita con cola...
Esta semana cando comentamos cal sería a nosa deliciosa receita, tivemos que escoitar críticas por todos lados... morcilla de chocolate???
E a cousa empeorou cando viñeron de visita no proceso de elaboración. Moitas exclamacións e caras... das caras nin falamos. Pero case todo o mundo estaba dacordo en non probalo, porque con esa pinta...
Gran erro. O resultado foi tremendo. Ninguén se resistiu a probar un exquisito anaco da nosa morcilla, incluso a repetir, e agora vós tampouco poderedes resistir a tentación de facela. Descargade a receita aquí.
Receta con cola...
Esta semana cuando comentamos cuál sería nuestra deliciosa receta, tuvimos que escuchar críticas por todos lados... morcilla de chocolate???
Y la cosa empeoró cuando vinieron de visita en el proceso de elaboración. Muchas exclamaciones y caras... de las caras ni hablamos. Pero casi todo el mundo estaba de acuerdo en no probarlo, porque con esa pinta...
Gran error. El resultado fue tremendo. Nadie se resistió a probar un exquisito trozo de nuestra morcilla, incluso a repetir, y ahora vosotros tampoco podréis resistir la tentación de hacerla. Descargad la receta aquí.