sábado

MORCILLA DE CHOCOLATE

Receita con cola...
Esta semana cando comentamos cal sería a nosa deliciosa receita, tivemos que escoitar críticas por todos lados... morcilla de chocolate???
E a cousa empeorou cando viñeron de visita no proceso de elaboración. Moitas exclamacións e caras... das caras nin falamos. Pero case todo o mundo estaba dacordo en non probalo, porque con esa pinta...
Gran erro. O resultado foi tremendo. Ninguén se resistiu a probar un exquisito anaco da nosa morcilla, incluso a repetir, e agora vós tampouco poderedes resistir a tentación de facela. Descargade a receita aquí.
Receta con cola...
Esta semana cuando comentamos cuál sería nuestra deliciosa receta, tuvimos que escuchar críticas por todos lados... morcilla de chocolate???
Y la cosa empeoró cuando vinieron de visita en el proceso de elaboración. Muchas exclamaciones y caras... de las caras ni hablamos. Pero casi todo el mundo estaba de acuerdo en no probarlo, porque con esa pinta...
Gran error. El resultado fue tremendo. Nadie se resistió a probar un exquisito trozo de nuestra morcilla, incluso a repetir, y ahora vosotros tampoco podréis resistir la tentación de hacerla. Descargad la receta aquí.

No hay comentarios:

Publicar un comentario